Påbygging til generell studiekompetanseDu kan òg oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har

 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 frå eit yrkesfagleg utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev).

10. trinn


Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag-/sveinebrev)


Vidaregåande trinn 1 i skole


Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Vidaregåande trinn 3 i skole


  Beskrivelse her.....

 • Påbygging til generell studiekompetanse


  Beskrivelse her.....

 • Opplæring i bedrift


  Beskrivelse her.....

Studieførebuande opplæring fører fram til studiekompetanse


Vidaregåande trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Opplæring i bedrift


Beskrivelse her.....

Påbygging til generell studiekompetanse


Beskrivelse her.....

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning


Beskrivelse her.....

Påbygging til generell studiekompetanse


Beskrivelse her.....

Høgare utdanning ved høgskole/universitet


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.