ØkonomiLønn for lærlingar og lærekandidatar varierer frå fag til fag. Men i alle fag får du mindre lønn i byrjinga av læretida enn på slutten. Sjå òg verdiskaping.

Den vanlegaste fordelinga av lønn i læretida er:

  • 1. halvår: 30 %
  • 2. halvår: 40 %
  • 3. halvår: 50 %
  • 4. halvår: 80 %

For konkrete lønnsopplysningar i faget ditt må du ta kontakt med den aktuelle fagorganisasjonen.

Når du har inngått ein lærekontrakt/opplæringskontrakt, skal lønnsvilkåra dine gå fram av arbeidsavtalen du har med bedrifta.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.