Økonomi, bustad og skyssOpplæringa i offentlege vidaregåande skolar og i lærebedrifter er gratis. For elevar er også trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr gratis, både i offentlege vidaregåande skolar og i frittståande vidaregåande skolar med rett til statstilskot.

Informasjon frå Møre og RomsdalVel undermenypunktet Skole med internattilbod i Møre og Romsdal til venstre for å lese spesiell informasjon frå Møre og Romsdal.