Kvar kan du få vite meir om vidaregåande opplæring?Her er ei oversikt over kvar du kan få meir informasjon om vidaregåande opplæring og om yrke.

Rådgjevaren kan informere

  • Rådgjevaren ved skolen din kan informere om strukturen i vidaregåande opplæring, dei ulike utdanningsprogramma og valmoglegheitene dine.
  • Rådgjevarar frå vidaregåande skolar besøkjer ofte skolar med elevar på ungdomstrinnet.

Utdannings- og yrkesmesser

  • Dersom du besøkjer utdannings- og yrkesmesser, kan du få mykje god informasjon.
  • Vidaregåande skolar inviterer ofte elevar på ungdomstrinnet med føresette til informasjonskveldar eller «open dag».

Erfaring frå ulike utdanningprogram

  • I løpet av ungdomsskolen skal du få praktisk erfaring frå utdanningsprogram i vidaregåande opplæring og arbeids- og yrkesliv gjennom faget utdanningsval.

Les om vidaregåande opplæring på vilbli.no

  • vilbli.no finn du all informasjon om vidaregåande opplæring og oversikt over kva for utdanningsprogram og programområde skolane tilbyr.
  • Du finn også oversikt over andre nyttige nettstader

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.