KompetanseVidaregåande opplæring skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Oppnådd kompetanse skal dokumenterast.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.