Introduksjon til vidaregåande opplæring på fleire språk


  • Kva er vidaregåande opplæring?
  • Kva for valmoglegheiter har du?
  • Kva lærer du om i dei ulike utdanningsprogramma?

Set deg inn i dei ulike alternativa du har å velje mellom, og kva for reglar som gjeld. Då kan det bli lettare for deg å velje vidaregåande opplæring.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.