Inntakskontora


Har du spørsmål om opplæringa di eller nettstaden vigo.no, kan du kontakte inntakskontoret i heimfylket ditt.
  • Om du skal flytte til eit anna fylke må du òg kontakte inntakskontoret i fylket du skal flytte til.
  • Har du søkt om plass i eit anna fylke må du òg kontakte fylket du har søkt om plass i.

 Kart

Agder

Inntak og elevtjenester
Postadresse Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Telefon 38 05 00 00

Innlandet

Enhet for inntak og skoletilbud
Postadresse Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Telefon 47 79 30 00

Møre og Romsdal

Kompetanse- og næringsavdelinga Inntakskontoret
Postadresse Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon 71 28 01 50
Nettsted mrfylke.no

Nordland

Utd. Inntakskontoret
Postadresse Fylkeshuset, 8048 Bodø
Telefon 75 65 02 10
Telefaks 75 65 02 01

Oslo

Utdanningsetaten Inntakskontoret
Postadresse Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon 23 05 10 02

Troms og Finnmark

Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Finnmark
Postadresse Fylkeshuset, Postboks 701, 9815 Vadsø
Telefon 77 75 50 00
Nettsted www.tffk.no

Utdanningsetaten Troms
Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon 77 75 50 00
Nettsted tffk.no

Trøndelag

Seksjon inntak og eksamen
Postadresse Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon 74 17 40 20

Vestfold og Telemark

Avdeling for videregående opplæring Inntak
Postadresse Postboks 2844, 3702 Skien
Telefon 35 91 73 70
Nettsted www.vtfk.no

Vestland

Inntak Bergen
Postadresse Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon 51 20 71 17
Nettsted www.vlfk.no

Inntak Førde
Postadresse Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon 51 20 07 17
Nettsted www.vlfk.no

Inntak Leikanger
Postadresse Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon 51 20 07 17
Nettsted www.vlfk.no

Viken

Inntakskontoret
Postadresse Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Telefon 22 05 50 22
Nettsted viken.no

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.