Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Du lærer

 • idéutvikling og kreativ problemløysing
 • om brukarstøtte, nettverk, IT-sikkerheit og programmering
 • innhaldsformidling og historieforteljing
 • foto, film og grafisk design
 • kommunikasjon og marknadsføring

Du bør vere

 • kreativ
 • interessert i IT, nettverk og programvare
 • interessert i visuelle uttrykksformer
 • nøyaktig

Du kan bli

Arbeidsstader

 • IT-driftsselskap og IT-avdelingar
 • multimediebedrifter, reklamebyrå eller forlag

Videre utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:

 • Du kan ta vidare utdanning på fagskole. Ei fagskoleutdanning er ei kort og yrkesretta vidareutdanning som er meint for dei som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
 • – etter oppnådd yrkeskompetanse
  Då har du høve til å ta høgare utdanning ved høgskole eller universitet. Hugs at nokre studium, til dømes ingeniørstudium, realfagsstudium og medisinske studium, føreset at du har visse realfag.
 • Du kan også søkje opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er meint for deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-vegen er vanlegast innanfor realfags- og ingeniørstudium.