FolkehøgskolarFør du tek til i vidaregåande opplæring, eller undervegs i opplæringa, kan du gå på folkehøgskole. Og sjølvsagt kan du gå på folkehøgskole etter at du har avslutta den vidaregåande opplæringa di. Det finst folkehøgskolar med ulike tilbod rundt om i heile landet. Ta kontakt med folkehøgskolekontoret:

 Kart

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
Postadresse Postboks 9140 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse Brugata 19, Oslo
Telefon 22 47 43 00
Telefaks 22 47 43 01
E post nkf@ikf.no

Informasjonskontoret for folkehøgskolen IF

Informasjonskontoret for folkehøgskolen IF
Postadresse Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse Øvre Vollgate 13, Oslo
Telefon 22 47 43 00
Telefaks 22 47 43 01

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.