Endring av søknadenFram til søknadsfristen går ut, kan du endre søknaden så mange gonger du vil, på vigo.no (logg inn med MinID). Hugs kvittering etter at du har endra noko.

Etter søknadsfristen kan du i dei fleste fylka endre på rekkjefølgja på ønska.

Det kan òg vere mogleg å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunnar. Det skal i så fall dokumenterast, og søknad om endring må derfor som regel sendast inn skriftleg via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgivaren, OT-tenesta eller inntakskontoret dersom du ønskjer meir informasjon.

Ver merksam på at reglane og fristane for endring av søknaden varierer frå fylke til fylke.

Informasjon frå Møre og RomsdalIngen endring av søknad etter søknadsfristen 1. mars med mindre det ligg føre tungtvegande medisinske, sosiale eller pedagogiske grunnar. Desse må dokumenterast.

Send søknad og dokumentasjon via eDialog

Om du får nytt telefonnummer, mobilnummer eller e-postadresse, må du hugse å registrere dette på vigo.no innan 15. juni.