Elev- og lærlingombudDe fylkeskommunale elev- og lærlingombudene ivaretar rettighetene og interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater i videregående opplæring.

 • Elev- og lærlingombudet jobber med å forebygge misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing
 • Ombudet skal også bidra til fokus på elevmedvirkning og et godt læringsmiljø i skole og bedrift.
 • Elev- og lærlingombudet er en fristilt og uavhengig part med taushetsplikt.

Hva kan elev- og lærlingombudet hjelpe deg med?

Ombudet hjelper deg som er elev, lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat med å ivareta dine interesser og sikre deg en rettferdig behandling.

Elev- og lærlingombudet kan:
 • Bistå i enkeltsaker
 • Gi råd og veiledning om rettigheter og plikter
 • Ta opp saker på vegne av den enkelte ungdom, klasser og elevråd
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen
 • Bidra til at ungdom opplever et inkluderende, godt fysisk og psykisk opplæringsmiljø
 • Samarbeide med aktuelle aktører som arbeider med ungdom på ulike nivåer

Hvem kan kontakte ombudene?

 • Alle ungdommer med rett til videregående opplæring
 • Foreldre og foresatte
 • Opplæringsansvarlige, ansatte i skole og bedrift
 • Alle med spørsmål om videregående opplæring

Finn ombudet i ditt fylke på elevombudene.no

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.