Bustad

Dersom du bur slik til eller har så lang veg til skolen at du ikkje kan bruke dagleg skyss, skal fylkeskommunen hjelpe deg med å skaffe deg bustad. Enkelte vidaregåande skolar har internat.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.