Opplæringstilbod

Yrkesfagleg

Bygg- og anleggsteknikk
Design og handverk / medieproduksjon
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Teknikk og industriell produksjon


Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Fellesfag

Studiespesialisering

Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Medie- og informasjonskunnskap
Medie- og informasjonskunnskap 1

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Teikning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Anleggsteknikk
Bransjelære
Produksjon
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon
Klima-, energi- og miljøteknikk
Bransjelære
Produksjon

Design og handverk / medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Design og handverk
Kvalitet og dokumentasjon
Produksjon
Vg2
Felles programfag
Design og tekstil
Design og produktutvikling
Produksjon og materiale
Interiør og utstillingsdesign
Produksjon
Produktdesign
Vg3
Felles programfag
Interiør
Interiørarbeid
Presentasjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Teknikk og industriell produksjon

Vg1
Felles programfag
Teknikk og industriell produksjon
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Tekniske tenester
Vg2
Felles programfag
Bilskade, lakk og karosseri
Dokumentasjon og kvalitet
Karosseri- og lakkteknikk