Betong og mur

  • Fylket tilbyr
  • Fylket tilbyr ikkje
  • Tilbud på neste trinn
  • Kryssløp
  • Landslinjer
  • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år

Vg2 – Vidaregåande trinn 2 eller opplæring i bedrift

Yrke og kompetansar

Vg3 – Vidaregåande trinn 3 eller opplæring i bedrift