Avtale mellom Trøndelag og Møre og Romsdal for søkarar med ungdomsrett

Informasjon frå Møre og Romsdal


Avtale om samarbeid mellom Trøndelag og Møre og Romsdal for søkarar frå Rindal, gamle Halsa og Aure kommune som har ungdomsrett, og søkarar med rett til påbygging etter yrkeskompetanse.

Søkarar frå Rindal og gamle Halsa kommune kan søke og konkurrere på lik linje med søkarar frå Møre og Romsdal til følgande skoler i Møre og Romsdal:

 • Atlanten vgs
 • Kristiansund vgs
 • Sunndal vgs
 • Surnadal vgs
 • Tingvoll vgs

Søkarar frå Aure kommune kan søke og konkurrere på lik linje med søkarar frå Trøndelag til følgande skoler i Trøndelag: 

 • Kyrksæterøra vgs
 • Meldal vgs
 • Orkdal vgs 

Søkarar frå Rindal og gamle Halsa kan søke Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse og vil få påbyggingsrett på følgande skoler i Møre og Romsdal:

 • Kristiansund vgs
 • Sunndal vgs
 • Surnadal vgs 
Søkarar frå Aure kommune kan søke Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse og vil få påbyggingsrett på følgande skoler i Trøndelag:
 • Kyrksæterøra vgs
 • Meldal vgs 
Alle skal søke på vigo.no til det fylket søkar ønsker å gå på skole i. Det kan søkast til begge fylker. Kvart fylke har eigne inntak, så søkar må sjekke tilbod om skoleplass i kvart fylke på vigo.no

For nærmare informasjon, ta kontakt med heimfylket.