Atterhald

Fylkeskommunane tek generelt atterhald om at det annonserte opplæringstilbodet kan endrast, til dømes på grunn av for få søkjarar. Det kan òg gjerast endringar i dei fylkeskommunale inntaksreglane.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.