15 utdanningsprogram gjev deg mange moglegheiter5 studieførebuande utdanningsprogram

Studieførebuande opplæring er for deg som vil ta høgare utdanning, slik at du til dømes kan bli lærar, sjukepleiar eller advokat.

 • Det er 5 studieførebuande utdanningsprogram å velje mellom.
 • Dei fleste faga i studieførebuande opplæring er typiske «lesefag» som norsk, matematikk, samfunnsfag, historie, naturfag og framandspråk.
 • I tillegg har du fag frå utdanningsprogrammet ditt, til dømes musikk, toppidrett, design og arkitektur eller fysikk.
 • Når du har fullført og greidd tre år i skole, får du studiekompetanse.
 • Du må ha studiekompetanse for å søkje høgare utdanning ved høgskole og universitet.

10. trinn


Studieførebuande opplæring fører fram til studiekompetanse


Vidaregåande trinn 1 i skole

Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Høgare utdanning ved høgskole/universitet


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Les om utdanningsprogramma du kan velje mellom:

10 yrkesfaglege utdanningsprogram

Yrkesfagleg opplæring er for deg som ønskjer eit praktisk yrke, til dømes elektrikar, kokk eller frisør.

 • Det er 10 yrkesfaglege utdanningsprogram å velje mellom.
 • I dei fleste yrkesfaga blir opplæringa gjeven som to år i skole og to år i bedrift.
 • Opplæring i bedrift blir kalla læretid. I læretida er det mogleg å få løn.
 • Når du har fullført og greidd ei yrkesfagleg utdanning, får du yrkeskompetanse.
 • Med yrkeskompetanse kan du velje å søkje jobb eller ta vidare utdanning ved ein fagskole.
 • Du har også rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse (sjå nedanfor).

10. trinn


Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag-/sveinebrev)


Vidaregåande trinn 1 i skole


Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Vidaregåande trinn 3 i skole


  Beskrivelse her.....

 • Påbygging til generell studiekompetanse


  Beskrivelse her.....

 • Opplæring i bedrift


  Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Opplæring i bedrift


Beskrivelse her.....

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Les om utdanningsprogramma du kan velje mellom:

Påbygging til generell studiekompetanse

Ønskjer du studiekompetanse etter at du har fullført og greidd yrkesopplæringa?

 • Du har rett til å få eit ekstra opplæringsår, slik at du kan få studiekompetanse.
 • Du kan søkje om påbygging til generell studiekompetanse etter 2 år i eit yrkesfagleg utdanningsprogram eller etter at du har oppnådd yrkeskompetanse.
 • Påbygging til generell studiekompetanse er ei krevjande og teoretisk opplæring som skjer i skole.
 • Du oppnår studiekompetanse etter at du har fullført og greidd opplæringa, og du har dermed høve til å søkje høgare utdanning ved høgskole eller universitet.

10. trinn


Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag-/sveinebrev)


Vidaregåande trinn 1 i skole


Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Vidaregåande trinn 3 i skole


  Beskrivelse her.....

 • Påbygging til generell studiekompetanse


  Beskrivelse her.....

 • Opplæring i bedrift


  Beskrivelse her.....

Studieførebuande opplæring fører fram til studiekompetanse


Vidaregåande trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Opplæring i bedrift


Beskrivelse her.....

Påbygging til generell studiekompetanse


Beskrivelse her.....

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning


Beskrivelse her.....

Påbygging til generell studiekompetanse


Beskrivelse her.....

Høgare utdanning ved høgskole/universitet


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Grunnkompetanse

 • Grunnkompetanse er eit alternativ for deg som av ulike grunnar har problem med å gjennomføre full opplæring.
 • Du får eit kompetansebevis som dokumenterer at du har fullført delar av opplæringa.
 • Du har høve til å endre målet ditt og gjennomføre heile opplæringa, slik at du kan oppnå full yrkeskompetanse eller studiekompetanse.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.