Yrke og utdanningsvegar

Yrke, utdanningsvegar og intervju

I venstremenyen finn du ein oversikt over yrke og kompetansar etter vidaregåande opplæring. Du kan lese om yrket og sjå kva slags moglege utdanningsvegar som fører fram til yrket eller kompetansen.