Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valfrie programfag
Breiddeidrett
Breiddeidrett 1

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Design og arkitektur 2
Design og arkitektur 3
Valfrie programfag
Design og berekraft
Design og berekraft
Foto og grafikk
Foto og grafikk 1
Kunst og skapande arbeid
Kunst og skapande arbeid

Medium og kommunikasjon

Medium og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valfrie programfag
Bilete
Bilete
Grafisk design
Grafisk design
Lyddesign
Lyddesign
Tekst
Tekst

Studiespesialisering

Helse- og oppvekstfag

Vg1
Felles programfag
Helse- og oppvekstfag
Helsefremjande arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøving
Vg2
Felles programfag
Barne- og ungdomsarbeidarfag
Helsefremjande arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøving

Restaurant- og matfag