Kontaktinformasjon til tilbydere av automatiseringsfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Hso Haugaland og Sunnhordland Karmøy Pb 1904, 5508 Karmsund
Besøk Austbøvegen 17a, 5542 Karmsund
97 56 77 17 post@hso-elfag.no www.hso-elfag.no
Bilfinger Industrial Services Norway as Avd Karmøy Karmøy Hydroveien 160, 4265 Håvik
52 84 71 00 kai.normann.aase@bilfinger.com bis.productionpartner.com
Dagsland Miljø as Vindafjord Livegen 17, 5574 Skjold
99 26 40 50 post@dagslandmiljo.no www.dagslandmiljo.no
Imenco as Tysvær Kophaug 3, 5570 Aksdal
52 86 41 09 imenco@imenco.no www.imenco.no
Karmøy Winch as Karmøy Postboks 160, 4291 Kopervik
Besøk Bygnesveien 30, 4250 Kopervik
52 85 68 00 tsv@karmoy-winch.no www.karmoy-winch.no
Level Group as Haugesund Industrigata 25, 5537 Haugesund
95 96 60 00 contact@levelgroup.no www.levelgroup.no
Seam as Karmøy Husøyvegen 31, 4262 Avaldsnes
95 43 92 95 brit.turid.klungland@westcon.no www.westcon.no
Thermotech as Haugesund Kvalamarka 23, , 5514 Haugesund
52 70 00 80
Ofir Stavanger Vassbotnen 23, 4033 Stavanger
90 83 11 21 ofir@ofir.no www.ofir.no
Abb as Dm Bryne Time Postboks 94, 1375 Billingstad
Besøk Nordlysvegen 3, 4340 Bryne
51 48 90 58 kari.tangerud@no.abb.com www.abb.com
Aker Bp Asa Avd Stavanger Stavanger Postboks 197, 4065 Stavanger
Besøk Jåttåvågveien 10, 4020 Stavanger
51 35 30 00 anne.vikse@akerbp.com www.akerbp.com
Altus Intervention Stavanger Postboks 281, 4066 Stavanger
Besøk Lagerveien 30, 4033 Stavanger
98 29 69 69 wia@altusintervention.com www.altusintervention.com
Archer Norge as Avd Forus Sandnes Sandnesveien 358, 4312 Sandnes
51 30 82 00 Gard.Lunde@archerwell.com www.archerwell.com
Comrod as Strand Fiskåvegen 1, 4120 Tau
51 74 05 00 sales@comrod.com www.comrod.com
Den Stolte Hane Jæren as Næringsvegen 23, 4365 Nærbø
51 79 85 80 christin.nyheim@denstoltehane.no www.denstoltehane.no
Drilco Sola Postboks 8013, 4068 Stavanger
Besøk Risabergvegen 3, 4056 Tananger
519460000 ldufour@slb.com www.slb.com
Energy Rent As Time Kalbergvegen 49, , 4355 Kvernaland
90 84 85 21 morten@energyrent.no energyrent.no
Envirex as Klepp Hattelandsvegen 92, 4353 Klepp Stasjon
47 77 75 00 tau@envirex.no www.envirex.no
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Stavanger Postboks 208, Sentrum, 4001 Stavanger
Besøk Sandvikveien 21, 4016 Stavanger
51 88 70 00 firmapost@fkra.no www.fkra.no
Fjøssystemer Vest as Tolandsveien 7, 4365 Nærbø
51 43 39 60 janove@fjossystemer.no
Fpe Sontum as Stavanger Postboks 142, 4065 Stavanger
Besøk Kanalarmen 12, 4033 Stavanger
51 95 92 92 post@fpe.no www.fpe.no
Halliburton as Sola Postboks 200, 4065 Stavanger
Besøk Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger
51 83 70 00 Synnove.Sunde@Halliburton.com
Hitec Products as Stavanger Postboks 8125, 4069 Stavanger
51 20 24 00 mail@hitecproducts.no
Holta & Håland Bilvaskutstyr as Randaberg Randabergveien 300b, , 4073 Randaberg
51 41 52 00 even.egebakken@holta-haaland.no
Imperietek as Strand Kvartsvegen 32, , 4104 Jørpeland
91 56 50 11 joar@imperietek.no imperietek.no
Ivar Iks Stavanger Postboks 8134, 4069 Stavanger
Besøk Breiflåtveien 16-18, 4017 Stavanger
51 90 85 00 ivar@ivar.no www.ivar.no
K. Lund Offshore as Sola Postboks 30, 4097 Sola
Besøk Skvadronvegen 29, 4050 Sola
51 64 81 50 post@kl-offshore.no www.kl-offshore.no
Kolos Lifting & Inspection as Sola Postboks 30, 4097 Sola
Besøk Skvadronvegen 29, 4050 Sola
51 64 81 50 ehol@kolos.no http://kolos.no
Kverneland Group Operations Norway as Klepp Plogfabrikkvegen 1, 4353 Klepp Stasjon
51 42 90 00 eirik.nilsen@kvernelandgroup.com
Melketeknikk Vest as Torlandsvegen 7, , 4365 Nærbø
Besøk Torlandsveien, , 4365 Nærbø
51 43 39 60 melkvest@fjossystemer.no
Mowi Avd Industri Hjelmeland Hundsnesvegen 151, 4130 Hjelmeland
97 51 01 60 Aslak.ekse@mowi.com
Neptune Energy Norge as Sandnes Postboks 242 Forus, 4066 Stavanger
Besøk Vestre Svanholmen 6, 4313 Sandnes
52 03 10 00 post@gdfsuezep.no www.gdfsuezep.no
Nortura Sa Avd Forus Stavanger Fagopplæringskoordinator V/Nortura Forus, Postboks 40, 4064 Stavanger
Besøk Gamle Forusveien 50, 4033 Stavanger
03070 morten.sorensen@nortura.no www.nortura.no
Point Resources Sandnes Postboks 101 Forus, 4064 Stavanger
Besøk Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes
52 87 48 00 roger.thomsen@varenergi.no www.eninorge.no
Q-Meieriene as Avd. Jæren Gårdsmeieri Klepp Postboks 7360, 5020 Bergen
Besøk Bedriftsvegen 21, 4353 Klepp Stasjon
55 10 00 00 espen.lonne@kavli.no www.q-meieriene.no
Scan Tech as Stavanger Postboks 738, 4004 Stavanger
Besøk Finnestadsvingen 23, 4029 Stavanger
51 54 49 00 sentralbord@scan-tech.no
Score as Randaberg Randabergv 356, 4070 Randaberg
51 41 23 00 scoreas@score-group.com www.score-group.com
Skretting as Stavanger Postboks 319, 4002 Stavanger
Besøk Sjøhagen 15, 4016 Stavanger
81 52 13 00 inge.svensson@skretting.com www.skretting.com
Sørskår Mekaniske Verksted as Strand Sørskårvegen 658, 4121 Tau
51 74 07 50 olav@smvas.com
Tdw Offshore Services as Stavanger Postboks 8011, 4068 Stavanger
Besøk Fabrikkveien 15, 4033 Stavanger
51 44 32 40 liv.tranberg@tdwilliamson.com tdwilliamson.com
Tine Sa Sentrallager Klepp Klepp Lalandsvegen 1, 4353 Klepp Stasjon
51 78 77 00 tor.helge.bjorheim@tine.no www.tine.no
Tks Agri as Time Kvernelandsvegen 100, , 4355 Kvernaland
51 77 05 00 atlek@tks-as.no
Wictus as Klepp Baneveien 32, 3612 Kongsberg
Besøk Orstadvegen 130, 4353 Klepp Stasjon
94 28 87 00 post@wictus.no www.wictus.no
Wintershall Dea Norge as Stavanger Postboks 27, 4020 Stavanger
Besøk Jåttåflaten 27, 4001 Stavanger
56 10 80 00 torbjorn.fauskanger@wintershall.com https://wintershalldea.no/nb
Øglænd System as Klepp Postboks 133, 4358 Kleppe
Besøk Øksnevad Næringspark, 4352 Kleppe
51 78 81 00 merethe.moen@oglaend-system.com
Aarbakke As Time Postboks 108, 4349 Bryne
Besøk Håland Vest Langmyra 1 , 4344 Bryne
51 77 70 00 post@aarbakke.no www.aarbakke.no
Oppl. Ktr. for Elektrofag i Rogaland Sandnes Jakob Askelands Vei 11, 4314 Sandnes
90 77 06 64 kjetil@ofel.no http://www.ofel.no
Acs Elektroautomasjon as Klepp Bedriftsvegen 32, , 4353 Klepp Stasjon
91 35 46 55 kjell@acs-ea.no www.acs-ea.no
Aker Solutions as Avd Stavanger Stavanger Jåttåvågveien 10, 4020 Stavanger
51 22 99 55 kjell.gunnar.hjorth.haugland@akersolutions.com www.akersolutions.com
Altus Intervention Stavanger Postboks 281, 4066 Stavanger
Besøk Lagerveien 30, 4033 Stavanger
98 29 69 69 wia@altusintervention.com www.altusintervention.com
Bravida Norge as Sandnes Auglendsmyrå 3, 4016 Stavanger
Besøk Luramyrveien 67, 4315 Sandnes
02407 mats.andersen@bravida.no www.bravida.no
Caverion Norge as Sandnes Postboks 118, 4065 Stavanger
Besøk Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
51 81 99 00 info.no@caverion.com caverion.no
Conocophillips Norge Sola Postboks 3, 4064 Stavanger
Besøk Ekofiskveien 35, 4056 Tananger
52 02 00 00 CopnoRecruiting@conocophillips.com www.concophillips.no
Covent as Bjerkreim Birkemo, 4387 Bjerkreim
Besøk Røyslandsvegen 36, 4387 Bjerkreim
51 45 96 11 ivar.hovland@covent.no www.covent.no
Drilco Sola Postboks 8013, 4068 Stavanger
Besøk Risabergvegen 3, 4056 Tananger
519460000 ldufour@slb.com www.slb.com
Dynamic Digital Solutions As Sola Energivegen 10, 4056 Tananger
51 21 59 99
Ecco It as Stavanger Slettestrandveien 2, , 4032 Stavanger
52 69 80 80 post@eccoit.no eccoit.no
Elcor As Stavanger Lagerveien 25, 4033 Stavanger
51 95 15 00 arild@elcor.no http://www.elcor.no
Energimesteren as Sandnes Bedriftsveien 20, 4313 Sandnes
41 32 98 40 tgs@energimesteren.no
Gk Norge as Avd Stavanger Gki Sandnes Luramyrveien 17, 4313 Sandnes
51 81 59 00 post@gk.no www.GK.no
Green Mountain as Stavanger Postboks 42, 4159 Rennesøy
Besøk Hodneveien, 4150 Rennesøy
51 72 06 60 jim.johansen@greenmountain.no www.greenmountain.no
Ikm Subsea as Time Nordlysvegen 7, 4340 Bryne
98 45 00 08 IKMsubsea@IKM.no www.ikm.com/ikm-subsea
Jb Electro as Time Hålandsvegen 28, 4344 Bryne
81 57 08 88 jbel@jbgroup.no jbgroup.no
Jbs Inneklima As Stavanger Boganesveien 48, 4020 Stavanger
921425945 simen@bsinneklima.no www.jbsinneklima.no
Karsten Moholt as Avd Stavanger Stavanger Postboks 422 Forus, , 4068 Stavanger
Besøk Moseidveien 17, , 4033 Stavanger
51 81 79 00
Kreatel As Sandnes Folkvordveien 11, 4318 Sandnes
95 29 95 80 LEIDULF.IMS@KREATEL.NO
Maritime Energy Service as Stavanger Røynebergsletta 29, 4033 Stavanger
94 80 80 20 post@mesas.no www.mesas.no
National Oilwell Varco Norway as Avd Produksjon Stavanger Stavanger Postboks 8181 Forus, 4068 Stavanger
Besøk Lagerveien 8, 4033 Stavanger
51 81 81 81
Norse Technology as Sola Postboks 84, 4098 Tananger
Besøk Tankbåtveien 2, 4098 Tananger
51 64 68 00 post@norse-tech.no http://www.norse-tech.no
Nye Tekniskbureau As Stavanger Moseidveien 17, 4033 Stavanger
40 00 65 00 kontakt@tekb.no www.tekb.no
Oneco Technologies as Sandnes Forusbeen 210, 4313 Sandnes
51 77 02 02
Robotnorge as Klepp Bedriftsveien 25, 4353 Klepp Stasjon
Besøk Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon
51 78 50 50 post@robotnorge.no www.robotnorge.no
Rogaland Industriautomasjon as Stavanger Haugåsstubben 5, 4016 Stavanger
51 90 61 30 arild.gundersen@ria.no
Roxel Energy as Stavanger Postboks 223, 4066 Stavanger
Besøk Kanalvegen 2, 4033 Stavanger
51 51 63 10 postenergy@roxel.no www.roxel.no
Roxel Infra as Stavanger Kanalvegen 2, 4033 Stavanger
51 51 63 10 espen.bjornsen@roxel.no www.roxel.no
Rønning Elektro as Stavanger Zetlitzv. 2, 4017 Stavanger
51 82 80 00 ronningelektro@ronning-el.no www.ronning-el.no
Sinus Elektro as Sandnes Hovebakken 7, 4306 Sandnes
51 61 18 40 aulvoy@sinus-elektro.no www.sinus-elektro.no
Time Elektro as Time Vesthagen 4, 4344 Bryne
Besøk Håland Vest, 4340 Bryne
51 77 15 90 post@time-elektro.no www.time-elektro.no
Tine Sa - Avd Jæren Postboks 125, 4367 Nærbø
Besøk Næringsvegen 29, 4365 Nærbø
51 43 96 00 renate.trasavik@tine.no www.tine.no
Titania as Sokndal Tellenes, 4380 Hauge i Dalane
51 47 80 00 mona.staalesen@kronosww.com www.titania.no
Trade Tech as Sandnes Torneroseveien 8, 4315 Sandnes
51 81 69 50 post@tradetech.no tradetech.no
Wioss Witron On Site Services Gmbh Sandnes C/O Econpartner As, Postboks 2006 Vika, 0125 Oslo
Besøk Vagleveien 56, 4323 Sandnes
90 05 57 85 ajorgensen@witron.de www.witron.de
Xylem Water Solutions Norge as Avd Stavanger Stavanger Forusskogen 1, , 4031 Stavanger
22 90 16 00 firmapost@xylem.com xylem.com/nb-no
Opplæringskontoret i Dalane Sa Eigersund Langholmeveien 6, 4370 Egersund
46 65 30 35 lars@okidalane.no http://www.okidalane.no
Marine Technologies Llc Norsk Avd Eigersund Hovlandsveien 44, 4370 Egersund
51 46 18 66 contact-norway@mtllc.us
Opptek Karmøy Postboks 1904, 5508 Karmsund
Besøk Austbøveien 17, 5542 Karmsund
41 55 54 75 mads@opptek.no http://www.opptek.no
Biomar as Karmøy Postboks 52, 4299 Avaldsnes
Besøk Husøyvegen 285, 4262 Avaldsnes
76 11 92 00 david.ostenstad@biomar.no www.biomar.no
Deepwell as Karmøy Husøyveien 171, 4262 Avaldsnes
52 70 10 20 janne.flage@deepwell.no www.deepwell.no
Dupont Nutrition Norge as Avd Vormedal Karmøy Postboks 2045, 5504 Haugesund
Besøk Vormedalsvegen 301, 5545 Vormedal
3 83 73 00 marylyn.sivertsen@fmc.com http://www.fmcbiopolymer.com
Imenco as Tysvær Kophaug 3, 5570 Aksdal
52 86 41 09 imenco@imenco.no www.imenco.no
Rogaland Tresenter As Stavanger Vassbotnen 23, 4033 Stavanger
41 54 09 61 nth@rogalandtresenter.no http://www.tresenteret.no
Nordan as Lund Postboks 83/84, 4465 Moi
Besøk Stasjonsvn. 46, 4460 Moi
51 40 40 00 firmapost@nordan.no
Rytopp, Ryfylke Tverrfagl. Oppl.ktr. Stavanger Vassbotnen 23, 4033 Stavanger
Besøk Sandsvegen 134, 4230 Sand
52 79 06 72 hs@rytopp.no www.rytopp.no
Stavanger Steel as Strand Stålverksvegen 51, 4100 Jørpeland
51 74 34 00 post@stavangersteel.no stavangersteel.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Aibel as Haugesund V/ Magnar Vedøy, Pb 2180, 5504 Haugesund
Besøk Jens Risøens Gate 72, 5527 Haugesund
85 26 85 33 magnar.vedoy@aibel.com http://www.aibel.com
Electric Control System Automation Time Postboks 508, 4349 Bryne
Besøk Indutrivegen 2, 4340 Bryne
51 77 09 70 arvid.salte@ecs.as http://www.ecs.as
Equinor - Kårstø Tysvær , 5020 Bergen
Besøk Kårstø, 5565 Tysværvåg
51 52 16 49 laerling@equinor.com www.equinor.com
Helgevold Elektro as Vindafjord Saudavegen 5772, 5585 Sandeid
52 76 60 00 evh@helgevold.com http://www.helgevold.com
Oppl. Ktr. for Elektrofag i Rogaland Sandnes Jakob Askelands Vei 11, 4314 Sandnes
90 77 06 64 kjetil@ofel.no http://www.ofel.no