Yrkeskompetanseکلاس دهم


آموزش حرفه ای به ‏‏مهارت حرفه ای‏ (با گواهی کارگر ماهر یا حرفه ای) منتهی می شود


سطح 1 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

سطح 2 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • سطح 3 متوسطه در مدرسه


  Beskrivelse her.....

 • برنامه تکمیلی برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها


  Beskrivelse her.....

 • آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


  Beskrivelse her.....

سطح 3 متوسطه در مدرسه


Beskrivelse her.....

آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


Beskrivelse her.....

شغل و استخدام یا آموزش حرفه ای دانشگاهی


Beskrivelse her.....

سال اول


سال دوم


سال سوم


سال چهارم


Å ha yrkeskompetanse vil seie at ein er utdanna til å utøve eit yrke. Ved å velje programområde frå dei 10 yrkesfaglege utdanningsprogramma kan du oppnå ulike former for yrkeskompetanse.

Yrkeskompetanse med fag- eller sveinebrev

Opplæring i dei såkalla lærefaga fører fram til fag- eller sveinebrev etter bestått fag- eller sveineprøve.
 • I handverksprega fag heiter det sveinebrev og sveineprøve, til dømes har ein smed sveinebrev.
 • I andre fag heiter det fagbrev og fagprøve, til dømes har ein elektrikar fagbrev.
I lærefag går opplæringa føre seg både i og bedrift, i alt over fire år eller meir. Les meir under Korleis går opplæring i bedrift føre seg?.

Yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev

Opplæring i dei faga som ikkje høyrer inn under lærefaga, fører fram til yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev.

 • Til dømes har ein helsesekretær yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev.

Yrkesutdanninga er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperiodar.

Vidare utdanning

Innanfor fleire fagområde gir yrkeskompetanse deg grunnlag for vidare utdanning på fagskole. Fag- eller sveinebrev gir grunnlag for vidare utdanning for å ta meisterbrev.

Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse.