Yrkeskompetanse10 年级


职业教育会带来 职业能力 (有或没有行业或技工证书)


高 1


Beskrivelse her.....

高 2


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • 高 3


  Beskrivelse her.....

 • 普通高校录取证书的补充项目


  Beskrivelse her.....

 • 培训机构的在职培训


  Beskrivelse her.....

高 3


Beskrivelse her.....

培训机构的在职培训


Beskrivelse her.....

专业和职业或 高等职业教育


Beskrivelse her.....

第 1 年


第 2 年


第 3 年


第 4 年


Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge programområder fra de 10 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse.

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev, etter bestått fag- eller svenneprøve.
 • I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, for eksempel har en smed svennebrev.
 • I andre fag heter det fagbrev og fagprøve, for eksempel har en elektriker fagbrev.

I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Les mer under Hvordan foregår opplæring i bedrift?.

Yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene, fører fram til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

 • For eksempel har en helsesekretær yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

Yrkesutdanningen er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder.

Videre utdanning

Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre utdanning på fagskole. Fag- eller svennebrev gir grunnlag for videre utdanning for ta mesterbrev.

Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: