Nyttige nettstederHer finner du en liste med lenker til nyttige nettsteder.

Videregående opplæring

Søke videregående opplæring

vigo.no
Nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring.

Logg inn på vigo.no med MinID

eid.difi.no
På eid.difi.no finner du svar på vanlige spørsmål om MinID og telefonnummer og kontaktskjema til brukerstøtten for MinID.

Læreplaner

udir.no/lareplaner
Læreplanene for alle fag i Kunnskapsløftet.

Fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen

www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2022/vedlegg-1/3vgo/
Rundskrivet beskriver fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet.

Fagfornyelsen

udir.no/fagfornyelsen
Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Privatistweb

privatistweb.no
På dette nettstedet kan du melde deg opp til privatisteksamen.

Videregående opplæring og høyere utdanning i utlandet

Utdanning i verden

utdanningiverden.no
Informasjon om mulighetene til å ta videregående opplæring og høyere utdanning i utlandet.

Studyportals

studyportals.com/
Oversikt over bachelor- og masterutdanninger i hele verden.

International Baccalaureate Organization (IBO)

ibo.org
International Baccalaureate (IB) er et toårig universitetsforberedende opplæringstilbud i mer enn 100 land.

United World Colleges

uwc.no
United World Colleges er en verdensomspennende bevegelse med 12 skoler i forskjellige land.

Ploteus

europa.eu/ploteus
Nettsted med informasjon om utdanning i Europa.

Videregående opplæring og høyere utdanning i Norden

Hallo Norden

norden.org/hallo-norden
Informasjon om å flytte, studere og jobbe i Norden.

UddannelsesGuiden, Danmark

ug.dk

Utbildningsguiden, Sverige

utbildningsguiden.skoleverket.se

Opintoluotsi, Finland

opintopolku.fi/wp/fi/

Menntamalaraduneyti, Island

menntamalaraduneyti.is

Utdanning og studier

Samordna opptak

samordnaopptak.no
Samordna opptak (SO) er nettstedet for deg som skal søke grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige og private høyskoler.

Utdanning.no

utdanning.no
Informasjon om utdanning, karriere, læring og utdanningssystemet i Norge.

Fagskole

samordnaopptak.no/info/
Nettsted for de fylkeskommunale fagskolene.

Mesterbrev

mesterbrev.no
Nettsted om mesterbrev og mester.

Folkehøgskolekontoret

folkehogskole.no
Nettstedet gir informasjon om de 77 folkehøgskolene, fag- og kurstilbud og søkesituasjonen på skolene.

Norgesuniversitetet

norgesuniversitetet.no
Liste over norske leverandører av etter- og videreutdanning på høyere nivå.

Utdanning i forsvaret

forsvaret.no/utdanning

Studentum.no

studentum.no
Informasjon om utdanninger ved universiteter, høgskoler, fagskoler, fjernundervisning/nettstudier og studier i utlandet.

Ta utdanning

tautdanning.no
Informasjon om utdanningsmesser, utdanning og yrkesvalg.

ANSA

ansa.no
Informasjon og råd vedrørende studier i utlandet.

Eurodesk

eurodesk.no
Eurodesk er et informasjonsnettverk rettet mot unge fra 10–30 år. Eurodesk svarer på spørsmål om internasjonale muligheter for unge, blant annet stipender og støtteordninger, studier og jobb i utlandet.

Study in Norway

studyinnorway.no
Informasjon på engelsk om studier i Norge.

NOKUT

nokut.no
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et statlig organ, som kontrollerer og utvikler kvaliteten ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. NOKUT behandler også enkeltsøknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning.

SSB

ssb.no/utdanning
Statistikk om utdanning.

Karriereveiledning

Fretex karriereveiledning

www.fretex.no/karriereveiledning

Europeisk nettverk for karriereveiledning

euroguidance.eu/

karriereveiledning.no

karriereveiledning.no
Karriereveiledning.no er en offentlig og kvalitetssikret nettside. Her kan du snakke med en karriereveileder på nett eller telefon, om spørsmål du har knyttet til opplæring, utdanning og jobb.

Yrker

NAV

nav.no
Informasjon om yrker og arbeidsliv fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Lærlingplass

laerlingplass.no
Laerlingplass.no er en felles arena for lærebedrift og lærlinger hvor lærebedrift annonserer ledige lærlingplasser.

Stillingsannonser

finn.no/jobb

Søkemotor for ledige stillinger

careerjet.no
Søker i ledige stillinger på flere nettsteder samtidig.

Søk i ledige stillinger

rubrikk.no/ledig-stilling-jobb
Søker i ledige stillinger på flere nettsteder samtidig.

Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/
Gir profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens) til helsepersonell.

NIFU

nifu.no
Statistikk og forskningsrapporter om utdanning og arbeidsmarked.

SSB

ssb.no
Statistikk om arbeidsmarkedet.

Institutt for samfunnsforskning

samfunnsforskning.no

Bransjer og rekruttering

Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

kulvent.no
Om utdanning innen kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk.

Læreplass i Forsvaret

forsvaret.no/utdanning/laerling
Forsvaret har mer enn 600 læreplasser i omlag 30 ulike fag.

Worldskills Norway

worldskills.no
WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning.

NHO Ung

nhoung.no
NHO’s nettsted for ungdom. NHO Ung skal inspirere til større forståelse og interesse for næringslivet og samfunnsspørsmål.

Vi bygger Norge

vibyggernorge.no
Informasjon om utdanning og jobb i byggenæringen.

Frisørfaget

frisørfaget.no

Gnizt

gnizt.no
Om elektrofagene.

Flyfag

flyfag.no
Om opplæring innenfor luftfart.

Spennende fremtid

spennendefremtid.no
Om utdanning og karriere innen energi og klima.

Helsefagarbeider

ks.no/helsefagarbeider
Nettsted med informasjon om utdanning og jobb innen helsearbeiderfaget.

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjom

opplaringssenteret.no
Om yrkesvalg og rekruttering til grafiske fag i mediebransjen.

Tradisjonshåndverk

mia/no/tradisjonshandverk
Om utdanning og karriere innen tradisjonshåndverk.

Naturbruk

naturbruksskolene.no
Informasjon om og rekruttering til utdanningsprogram for naturbruk.

Velg skog

velgskog.no
Skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt.

Restaurant- og matfag

restaurantogmatfag.no
Om utdanning innen restaurant- og matfag.

Jobb i matbransjen

matbransjen.no

Bilfag

bilfag.no
Nettsted for alle opplæringskontorene innen bilfagene.

Maritim utdanning

maritimutdanning.no
Nettsted for de største opplæringskontorene innen maritim utdanning.

Matematikk

matematikk.org
Matematikkformidling for elever, lærere og foreldre.

stemutdanning.no

stemutdanning.no
Informasjon om realfag, læresteder og hvilke fagkombinasjoner som kreves for ulike realfaglige utdanninger.

velgteknologi.no

velgteknologi.no
Nettsted med informasjon om utdanning og jobb innen teknologi- og og industrifag.

Stat, departement og direktorat

Kunnskapsdepartementet

regjeringen.no/kd
Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for blant annet grunnskoleopplæring, videregående opplæring, høyere utdanning og voksenopplæring.

Utdanningsdirektoratet

udir.no
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

statped.no
Bistår skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Statsforvalteren.no

statsforvalteren.no/
Statsforvalteren er et regionalt, statlig forvaltningsorgan. Statforvalteren har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

diku.no
Kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning.

Stipend og legater

Lånekassen

lanekassen.no
Lånekassen gir stipend og lån til norske og utenlandske studenter.

Legathåndboken

legathandboken.no
Oversikt over legater og stipend i Norge.

GlobalGrant

globalgrant.com
Internasjonal oversikt over stipend, fond og legater.

Legatsiden

legatsiden.no
Oversikt over støtteordninger i Norge.

Unifor

unifor.no
Forvaltningsstiftelsen for fond og legater.

Samisk

Kunnskapsløftet Samisk

udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kunnskapsloftet-samisk
Læreplaner for kunnskapsløftet Samisk.

Samiske læringsressurser på nett

ovttas.no
Samisk Læringsnett er et nettsted for samiske skoler, barnehager, elever, foresatte og ansatte.

e-skuvla.no

e-skuvla.no
Nettbasert opplæring og læremidler i samisk.

Minoritetsspråklige

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

imdi.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har oversikt over hvilke skoler som har minoritetsrådgivere.

Hero Kompetanse

herokompetanse.no
Opplæringstjenester og kompetanseutvikling for minoritetsspråklige.

Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA)

uio.no/mifa

Jobbsøkerkurs for flerkulturell ungdom

jobbx.no
Jobb X er et jobbsøkerkurs for flerkulturell ungdom mellom 16 og 26 år.

Utrop

utrop.no
Nyheter, underholdning og aktualiteter om det flerkulturelle Norge.

Lexin

lexin.oslomet.no
Gratis ordbok for minoritetsspråklige.

Minoritetsspråklig ressursnettverk (MiR)

mirnett.org
Frivillig organisasjon for minoritetsspråklige foreldre.

Voksenopplæring

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

vofo.no
Paraplyorganisasjon for studieforbundene i Norge.

Oslo Voksenopplæring

servicesenter.oslovo.no/
Kommunal voksenopplæring i Oslo.

Organisasjoner og forbund

Ung.no

ung.no
Informasjon om rettigheter, muligheter og plikter for ungdom 14–20 år.

AIESEC

aiesec.no
AIESEC er verdens største studentdrevne organisasjon. AIESECs hovedfokus er å tilby en plattform for unge menneskers lederskapsutvikling ved å tilby internasjonale praktikantstillinger.

Elevorganisasjonen i Norge

elev.no
Elevorganisasjon med rundt 350 medlemsskoler.

Norsk studentorganisasjon

student.no
(NSO) arbeider aktivt overfor politikere, byråkrati, media, lånekassen og ledelsen på lærestedene for å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske vilkår.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

fug.no
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre med barn i skolen. FUG gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen og gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: