Når bruker du av opplæringsretten din?Du har rett til tre års videregående opplæring.

Du bruker av opplæringsretten

  • når du følger undervisning et helt skoleår
  • når du følger undervisningen, men får ikke bestått i ett eller flere fag
  • når du følger undervisningen, men slutter i ett eller flere fag
  • når du avbryter opplæringen etter 31. oktober (eller en senere dato som hjemfylket ditt bestemmer)

Dette gjelder uansett om du går på en offentlig skole eller en friskole.

Du bruker ikke av opplæringsretten

  • hvis du avbryter opplæringen før 1. november (eller en senere dato som hjemfylket ditt bestemmer)
  • hvis du er deltidselev som følger 1/3 eller mindre av det timetallet som er fastsatt for utdanningsprogrammet eller programområdet
  • hvis du tar innføringsår for minoritetsspråklige

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: