Thủ công, thiết kế và phát triển sản phẩm

Bạn học

 • kỹ thuật làm đồ thủ công
 • về các loại vật liệu khác nhau
 • về thiết kế bền vững và phát triển sản phẩm
 • về bản phác thảo và bản thiết kế chi tiết sản xuất
 • đồ thủ công và lịch sử nền văn hóa

Bạn nên

 • quan tâm đến công việc làm thủ công
 • quan tâm đến công việc thiết kế và tạo ra các vật thể
 • tỉ mỉ và kiên trì

Bạn có thể trở thành

 • thợ làm đồng hồ, thợ kim hoàn hoặc thợ bạc
 • thợ may đồ nữ, thợ may y phục, thợ may quốc phục
 • thợ đóng đồ gỗ, thợ khắc gỗ hoặc thợ làm đàn ống
 • thợ gốm, thợ đóng giày hoặc thợ rèn
  Xem toàn bộ nghề nghiệp và năng lực

Nơi làm việc

 • công ty thiết kế và chuyên về đồ thủ công
 • tiệm may đồ nữ
 • nhà hát hoặc nhạc kịch
 • công ty riêng của bạn

Giáo dục cao hơn

Giáo dục và đào tạo nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê). Sau khi hoàn thành giáo dục và đào tạo nghề, bạn có thể bắt đầu làm việc hoặc tham gia giáo dục cao hơn:

 • Bạn có thể tham gia giáo dục cao hơn ở một trường cao đẳng nghề cung cấp giáo dục sau phổ thông. Giáo dục nghề sau phổ thông dựa vào giáo dục nghề cấp trung học phổ thông, cung cấp giáo dục nghề cao hơn và có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc.
 • Bạn có thể tham gia Chương trình bổ túc Vg3 để nhận giấy báo nhập học đại học chung
  – sau Vg2 hoặc
  – sau khi đạt được năng lực nghiệp vụ.
  Sau đó, bạn sẽ được lựa chọn tham gia giáo dục đại học tại một trường cao đẳng thuộc đại học hoặc trường đại học. Hãy nhớ rằng một số chương trình học, ví dụ như kỹ thuật, khoa học và dược, yêu cầu bạn phải học một số môn khoa học nhất định.
 • Bạn cũng có thể đăng ký tham gia giáo dục đại học sau khóa học mở đầu hoặc theo lộ trình Y, lộ trình học nghề tới giáo dục đại học. Lộ trình Y dành cho những người có kinh nghiệm nghề thích hợp. Khóa học mở đầu và lộ trình Y thường được dùng nhiều nhất cho các ngành học khoa học và kỹ thuật.