Chuyên ngành là các ngành học đại cương

Bạn chọn chuyên ngành về

Bạn học

Tùy thuộc vào những môn học bạn chọn:
 • toán học và những môn khoa học tự nhiên khác
 • quản trị và kinh tế học
 • lịch sử, chính trị và tâm lý học
 • ngôn ngữ
 • các môn lý thuyết khác

Bạn nên

 • quan tâm đến các môn lý thuyết
 • hợp tác, có tổ chức và kỷ luật tự giác
 • quan tâm đến viết hoặc tính toán
 • quan tâm đến các vấn đề văn hóa và xã hội

Bạn nhận được

 • giấy báo nhập học đại học chung và có thể tham gia giáo dục đại học

Nếu tham gia giáo dục đại học thì bên cạnh các nghề nghiệp khác, bạn có thể trở thành

 • y tá, bác sĩ hoặc bác sĩ thú y
 • kỹ sư, luật sư hoặc nhà kinh tế
 • giáo viên, nhà tâm lý học hoặc quản lý
  Bạn cũng có thể tham gia giáo dục dành cho nghề nghiệp khác – với giấy báo nhập học đại học chung, bạn có thể đăng ký vào hầu hết các ngành học ở các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học.

Nơi làm việc có thể là

 • bệnh viện, tòa án, đồn cảnh sát hoặc chính quyền thành phố
 • văn phòng luật sư, cơ quan tư vấn hoặc công ty kỹ thuật;
 • nhà trẻ, trường học hoặc trường đại học

Tham gia giáo dục đại học

Với giấy báo nhập học đại học, bạn có thể đăng ký vào hầu hết các ngành học ở các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học. Tuy nhiên, một số ngành học lại có những yêu cầu nhập học đặc biệt:

 • Kiểm tra đầu vào: Một số ngành học yêu cầu kiểm tra đầu vào thực hành. Ví dụ như ngành học sáng tạo hoặc ngành học về thể thao.
 • Những yêu cầu về khoa học: Một số ngành học yêu cầu bạn học những môn khoa học nhất định. Ví dụ cho những ngành học này là kỹ thuật, khoa học và dược. Bạn sẽ thấy những yêu cầu nhập học của các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học ở samordnaopptak.no. Trong một số chương trình giáo dục, bạn có thể khó tìm thấy chỗ trống trong thời gian biểu để lựa chọn tất cả những môn khoa học mà bạn cần. Nếu bạn chọn chuyên ngành là các ngành học đại cương cùng với khoa học tự nhiên và toán học ở Vg2 và Vg3, bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để có thể học những môn khoa học mà bạn cần.

Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

 • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.
 • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Du trenger ikke videreføre valgfrie programfag på neste trinn.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det siste programfaget på Vg3.
 • Det er spesielle regler for valg av fag hvis du velger matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.
 • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.