Sản xuất kỹ thuật và công nghiệp

Bạn học

 • lập kế hoạch sản xuất và quy trình sản xuất
 • về động cơ, xe có động cơ và thiết bị sản xuất
 • về xử lý hóa chất và phương pháp hóa học
 • về sức khỏe, môi trường và an toàn

Bạn nên có

 • suy nghĩ thực tế và giỏi lao động thủ công
 • độc lập và tỉ mỉ
 • quan tâm đến công nghệ mới

Bạn có thể trở thành

 • thợ làm đồ nhôm, thợ hàn hoặc thợ sản xuất thanh kim loại
 • thợ làm dụng cụ, thợ lắp sửa dụng cụ hoặc thợ khóa
 • thợ đóng sách hoặc thợ in đồ họa
 • nhân viên phòng thí nghiệm hoặc nhân viên xử lý hóa chất
 • thợ may công nghiệp, thợ dệt công nghiệp (hàng dệt kim) hoặc thợ giặt là
 • thợ sửa phần thân xe có động cơ, thợ sửa xe có động cơ hoặc thợ phun xe
 • thợ máy xây dựng, máy nông nghiệp hoặc thợ máy động cơ
 • thợ điều khiển máy khoan hoặc thợ điều khiển máy khoan và giàn khoan
 • thủy thủ hoặc thợ máy động tàu thủy
  Xem toàn bộ nghề nghiệp và năng lực

Nơi làm việc

 • ngành kỹ thuật và điện cơ
 • ngành tàu thủy hoặc ngành ô tô
 • ngành xử lý hóa chất hoặc ngành dệt
 • ngành ô tô hoặc dầu mỏ

Giáo dục cao hơn

Giáo dục và đào tạo nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê). Sau khi hoàn thành giáo dục và đào tạo nghề, bạn có thể bắt đầu làm việc hoặc tham gia giáo dục cao hơn:

 • Bạn có thể tham gia giáo dục cao hơn ở một trường cao đẳng nghề cung cấp giáo dục sau phổ thông. Giáo dục nghề sau phổ thông dựa vào giáo dục nghề cấp trung học phổ thông, cung cấp giáo dục nghề cao hơn và có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc.
 • Bạn có thể tham gia Chương trình bổ túc Vg3 để nhận giấy báo nhập học đại học chung
  – sau Vg2 hoặc
  – sau khi đạt được năng lực nghiệp vụ.
  Sau đó, bạn sẽ được lựa chọn tham gia giáo dục đại học tại một trường cao đẳng thuộc đại học hoặc trường đại học. Hãy nhớ rằng một số chương trình học, ví dụ như kỹ thuật, khoa học và dược, yêu cầu bạn phải học một số môn khoa học nhất định.
 • Bạn cũng có thể đăng ký tham gia giáo dục đại học sau khóa học mở đầu hoặc theo lộ trình Y, lộ trình học nghề tới giáo dục đại học. Lộ trình Y dành cho những người có kinh nghiệm nghề thích hợp. Khóa học mở đầu và lộ trình Y thường được dùng nhiều nhất cho các ngành học khoa học và kỹ thuật.