Phương tiện truyền thông và truyền thông

Bạn học

 • kỹ thuật tường thuật bằng văn bản, âm thanh và hình ảnh
 • về ảnh hưởng của phương tiện truyền thông, lịch sử của phương tiện truyền thông và ngành báo chí
 • tạo thông điệp, từ ngữ và bố cục
 • sử dụng hình, màu sắc và ánh sáng làm hiệu ứng
 • phát triển thêm năng lực về kỹ thuật số của bạn
 • các môn lý thuyết

Bạn nên có

 • khả năng diễn đạt bằng văn bản và lời nói tốt
 • khiếu thẩm mỹ và khả năng nhìn màu tốt
 • quan tâm đến công nghệ thông tin và phương tiện truyền thông số

Bạn nhận được

 • giấy báo nhập học đại học chung và có thể tham gia giáo dục đại học

Nếu tham gia giáo dục đại học thì bên cạnh những nghề nghiệp khác, bạn có thể trở thành

 • nhà báo, người soạn quảng cáo hoặc biên tập viên nội dung
 • nhà thiết kế web, nhà thiết kế tương tác hoặc nhà thiết kế trò chơi
 • kỹ thuật viên âm thanh, nhà sản xuất âm thanh hoặc nhà sản xuất phim
 • cố vấn truyền thông hoặc nhà tư vấn truyền thông và xã hội
  Bạn cũng có thể tham gia giáo dục dành cho nghề nghiệp khác – với giấy báo nhập học đại học chung, bạn có thể đăng ký vào hầu hết các ngành học ở các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học

Nơi làm việc có thể là

 • báo hoặc tạp chí
 • công ty quảng cáo hoặc công ty truyền thông
 • công ty sản xuất hoặc công ty truyền thông
 • doanh nghiệp quốc doanh

Tham gia giáo dục đại học

Với giấy báo nhập học đại học, bạn có thể đăng ký vào hầu hết các ngành học ở các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học. Tuy nhiên, một số ngành học lại có những yêu cầu nhập học đặc biệt:

 • Kiểm tra đầu vào: Một số ngành học yêu cầu kiểm tra đầu vào thực hành. Ví dụ như ngành học sáng tạo hoặc ngành học về thể thao.
 • Những yêu cầu về khoa học: Một số ngành học yêu cầu bạn học những môn khoa học nhất định. Ví dụ cho những ngành học này là kỹ thuật, khoa học và dược. Bạn sẽ thấy những yêu cầu nhập học của các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học ở samordnaopptak.no. Trong một số chương trình giáo dục, bạn có thể khó tìm thấy chỗ trống trong thời gian biểu để lựa chọn tất cả những môn khoa học mà bạn cần. Nếu bạn chọn chuyên ngành là các ngành học đại cương cùng với khoa học tự nhiên và toán học ở Vg2 và Vg3, bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để có thể học những môn khoa học mà bạn cần.

Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.