Påbygging til generell studiekompetanse

Du kan også oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har
 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

lớp 10


Giáo dục nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê)


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 1 ở trường


Beskrivelse her.....

Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 2 ở trường


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 3 ở trường


  Beskrivelse her.....

 • Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


  Beskrivelse her.....

 • Đào tạo tại chức ở cơ sở đào tạo


  Beskrivelse her.....

ngành học đại cương mang lại cho bạn giấy báo nhập học đại học


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 3 ở trường


Beskrivelse her.....

Đào tạo tại chức ở cơ sở đào tạo


Beskrivelse her.....

Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


Beskrivelse her.....

Nghề nghiệp và việc làm hoặc giáo dục nghề sau phổ thông


Beskrivelse her.....

Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


Beskrivelse her.....

Giáo dục đại học ở cao đẳng/đại học


Beskrivelse her.....

Năm thứ nhất


Năm thứ hai


Năm thứ ba


Năm thứ tư


 

Fag- og timefordeling

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 skal du ha følgende fag:

 • Historie (140 timer)
 • Kroppsøving (56 timer)
 • Matematikk 2P-Y (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)
 • Valgritt programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering (140 timer)
 
Du finner utfyllende informasjon i oversikten over fag- og timefordelingen for hvert utdanningsprogram, for eksempel bygg- og anleggsteknikk.

Påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse, skal du ha følgende fag:

 • Historie (140 timer)
 • Matematikk 2P-Y (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)
Du finner utfyllende informasjon i oversikten over fag- og timefordeling for hvert utdanningsprogram, for eksempel bygg-og anleggsteknikk.

 


Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: