Nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc

Bạn học

 • vẽ
 • tạo hình đồ vật bằng những vật liệu khác nhau
 • phát triển thêm khả năng sáng tạo
 • về nghệ thuật và văn hóa
 • về phát triển địa phương và đô thị
 • các môn lý thuyết

Bạn nên

 • thích vẽ
 • sáng tạo
 • quan tâm đến thiết kế, hình khối và màu sắc
 • quan tâm đến mỹ học
 • quan tâm đến chế tạo ra tác phẩm

Bạn nhận được

 • giấy báo nhập học đại học chung và có thể tham gia giáo dục đại học

Nếu tham gia giáo dục đại học thì bên cạnh những nghề nghiệp khác, bạn có thể trở thành

 • kiến trúc sư, kiến trúc sư cảnh quan hoặc kiến trúc sư nội thất
 • nhà thiết kế sản phẩm, nhà thiết kế công nghiệp hoặc nhà thiết kế đồ họa
 • người giải quyết những vấn đề về nghệ thuật và văn hóa, nhà tư vấn cho sự kiện nghệ thuật hoặc nghệ sĩ
  Bạn cũng có thể tham gia giáo dục dành cho nghề nghiệp khác – với giấy báo nhập học đại học chung, bạn có thể đăng ký vào hầu hết các ngành học ở các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học.

Nơi làm việc có thể là

 • văn phòng của kiến trúc sư hoặc các công ty xây dựng và kinh doanh
 • các công ty sản xuất hoặc công ty thiết kế
 • bảo tàng, phòng triển lãm hoặc xưởng vẽ của họa sĩ

Tham gia giáo dục đại học

Với giấy báo nhập học đại học, bạn có thể đăng ký vào hầu hết các ngành học ở các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học. Tuy nhiên, một số ngành học lại có những yêu cầu nhập học đặc biệt:

 • Kiểm tra đầu vào: Một số ngành học yêu cầu kiểm tra đầu vào thực hành. Ví dụ như ngành học sáng tạo hoặc ngành học về thể thao.
 • Những yêu cầu về khoa học: Một số ngành học yêu cầu bạn học những môn khoa học nhất định. Ví dụ cho những ngành học này là kỹ thuật, khoa học và dược. Bạn sẽ thấy những yêu cầu nhập học của các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học ở samordnaopptak.no. Trong một số chương trình giáo dục, bạn có thể khó tìm thấy chỗ trống trong thời gian biểu để lựa chọn tất cả những môn khoa học mà bạn cần. Nếu bạn chọn chuyên ngành là các ngành học đại cương cùng với khoa học tự nhiên và toán học ở Vg2 và Vg3, bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để có thể học những môn khoa học mà bạn cần.

Valg av fag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen
   kunst, design og arkitektur og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.