Nông nghiệp, nghề cá và lâm nghiệp

Bạn học

 • về vật liệu thiên nhiên và tạo hình phong cảnh
 • về nghề cá và hoạt động ngoài trời
 • về ngành chăn nuôi và quyền lợi động vật
 • về thực vật và quá trình tự nhiên
 • về sản xuất sinh học

Bạn nên

 • có suy nghĩ thực tế
 • quan tâm đến công việc ngoài trời
 • quan tâm đến con người, động vật và môi trường

Bạn có thể trở thành

 • thợ làm vườn hoặc nhà nông học
 • người làm vườn hoặc người điều hành cơ sở thể thao
 • nhân viên lâm nghiệp
 • thợ đóng móng ngựa hoặc người huấn luyện ngựa
 • nhân viên có tay nghề trong chăn nuôi tuần lộc
 • một ngư dân hoặc người điều hành có tay nghề trong nuôi trồng thủy sản
  Xem toàn bộ nghề nghiệp và năng lực

Bạn nhận được

Nơi làm việc

 • bộ phận cây trồng mới và bảo trì trong doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân
 • nông nghiệp hoặc lâm nghiệp
 • vườn hoặc vườn ươm
 • trang trại đánh bắt cá hoặc nuôi cá
 • cơ sở chăn nuôi tuần lộc

Giáo dục cao hơn

Giáo dục và đào tạo nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê). Sau khi hoàn thành giáo dục và đào tạo nghề, bạn có thể bắt đầu làm việc hoặc tham gia giáo dục cao hơn:

 • Bạn có thể tham gia giáo dục cao hơn ở một trường cao đẳng nghề cung cấp giáo dục sau phổ thông. Giáo dục nghề sau phổ thông dựa vào giáo dục nghề cấp trung học phổ thông, cung cấp giáo dục nghề cao hơn và có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc.
 • Bạn có thể tham gia Chương trình bổ túc Vg3 để nhận giấy báo nhập học đại học chung
  – sau Vg2 hoặc
  – sau khi đạt được năng lực nghiệp vụ.
  Sau đó, bạn sẽ được lựa chọn tham gia giáo dục đại học tại một trường cao đẳng thuộc đại học hoặc trường đại học. Hãy nhớ rằng một số chương trình học, ví dụ như kỹ thuật, khoa học và dược, yêu cầu bạn phải học một số môn khoa học nhất định.
 • Bạn cũng có thể đăng ký tham gia giáo dục đại học sau khóa học mở đầu hoặc theo lộ trình Y, lộ trình học nghề tới giáo dục đại học. Lộ trình Y dành cho những người có kinh nghiệm nghề thích hợp. Khóa học mở đầu và lộ trình Y thường được dùng nhiều nhất cho các ngành học khoa học và kỹ thuật.