Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

lớp 10


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

ngành học đại cương mang lại cho bạn giấy báo nhập học đại học


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 1 ở trường

Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 2 ở trường


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 3 ở trường


Giáo dục đại học ở cao đẳng/đại học


Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


Giáo dục nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê)


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 1 ở trường


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 2 ở trường


Velg VG3 retning

  • Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 3 ở trường


  • Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


  • Đào tạo tại chức ở cơ sở đào tạo


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 3 ở trường


Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


Đào tạo tại chức ở cơ sở đào tạo


Nghề nghiệp và việc làm hoặc giáo dục nghề sau phổ thông


Năm thứ nhất


Năm thứ hai


Năm thứ ba


Năm thứ tư


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: