Giáo dục về thể thao và thể dục

Bạn học

 • về hoạt động thể chất và rèn luyện thân thể
 • quản lý rèn luyện
 • về sức khỏe, dinh dưỡng và cấu trúc cơ thể
 • các môn lý thuyết

Bạn nên

 • quan tâm đến sức khỏe và hoạt động thể chất
 • sẵn sàng cho việc rèn luyện hàng ngày, trong và ngoài giờ học
 • giỏi một hoặc nhiều môn thể thao
  Tối đa một nửa số học sinh ở Vg1 có thể được nhận dựa vào bài kiểm tra đầu vào hoặc những kỹ năng đã được ghi lại.

Bạn nhận được

 • giấy báo nhập học đại học chung và có thể tham gia giáo dục đại học

Nếu tham gia giáo dục đại học thì bên cạnh những nghề nghiệp khác, bạn có thể trở thành

 • nhà vật lý trị liệu, nhà tâm lý học thể thao hoặc huấn luyện viên cá nhân
 • giáo viên, nhà tư vấn hoặc cố vấn thể thao trong lĩnh vực hoạt động thể chất và sức khỏe
 • lãnh đạo trong các hoạt động ngoài trời và du lịch thiên nhiên
 • cảnh sát hoặc sĩ quan trong lực lượng vũ trang
  Bạn cũng có thể tham gia giáo dục dành cho những nghề nghiệp khác – với giấy báo nhập học đại học chung, bạn có thể đăng ký vào hầu hết các ngành học ở các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học.

Nơi làm việc có thể là

 • trường học
 • trung tâm đào tạo hoặc hiệp hội thể thao
 • cơ sở điều trị
 • lực lượng quân chủng và cảnh sát

Tham gia giáo dục đại học

Với giấy báo nhập học đại học, bạn có thể đăng ký vào hầu hết các ngành học ở các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học. Tuy nhiên, một số ngành học cứu lại có những yêu cầu nhập học đặc biệt:

 • Kiểm tra đầu vào: Một số ngành học yêu cầu kiểm tra đầu vào thực hành. Ví dụ như ngành học sáng tạo hoặc ngành học về thể thao.
 • Những yêu cầu về khoa học: Một số ngành học yêu cầu bạn học những môn khoa học nhất định. Ví dụ cho những ngành học này là kỹ thuật, khoa học và dược. Bạn sẽ thấy những yêu cầu nhập học của các trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học ở samordnaopptak.no. Trong một số chương trình giáo dục, bạn có thể khó tìm thấy chỗ trống trong thời gian biểu để lựa chọn tất cả những môn khoa học mà bạn cần. Nếu bạn chọn chuyên ngành là các ngành học đại cương cùng với khoa học tự nhiên và toán học ở Vg2 và Vg3, bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để có thể học những môn khoa học mà bạn cần.

Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.