Công nghệ thông tin và sản xuất truyền thông

Bạn học

 • phát triển ý tưởng và giải pháp sáng tạo cho vấn đề
 • về hỗ trợ người dùng, mạng, bảo mật và lập trình CNTT
 • truyền đạt nội dung và kể chuyện
 • nhiếp ảnh, phim và thiết kế đồ họa
 • truyền thông và tiếp thị

Bạn nên

 • sáng tạo
 • quan tâm đến CNTT, mạng và phần mềm
 • quan tâm đến những hình thức biểu hiện qua thị giác
 • tỉ mỉ

Bạn có thể trở thành

Nơi làm việc

 • Công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT và phòng CNTT
 • hãng truyền thông đa phương tiện, công ty quảng cáo hoặc nhà xuất bản

Giáo dục cao hơn

Giáo dục và đào tạo nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê). Sau khi hoàn thành giáo dục và đào tạo nghề, bạn có thể bắt đầu làm việc hoặc tham gia giáo dục cao hơn:

 • Bạn có thể tham gia giáo dục cao hơn ở một trường cao đẳng nghề cung cấp giáo dục sau phổ thông. Giáo dục nghề sau phổ thông dựa vào giáo dục nghề cấp trung học phổ thông, cung cấp giáo dục nghề cao hơn và có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc.
 • Bạn có thể tham gia Chương trình bổ túc Vg3 để nhận giấy báo nhập học đại học chung
  – sau Vg2 hoặc
  – sau khi đạt được năng lực nghiệp vụ.
  Sau đó, bạn sẽ được lựa chọn tham gia giáo dục đại học tại một trường cao đẳng thuộc đại học hoặc trường đại học. Hãy nhớ rằng một số chương trình học, ví dụ như kỹ thuật, khoa học và dược, yêu cầu bạn phải học một số môn khoa học nhất định.
 • Bạn cũng có thể đăng ký tham gia giáo dục đại học sau khóa học mở đầu hoặc theo lộ trình Y, lộ trình học nghề tới giáo dục đại học. Lộ trình Y dành cho những người có kinh nghiệm nghề thích hợp. Khóa học mở đầu và lộ trình Y thường được dùng nhiều nhất cho các ngành học khoa học và kỹ thuật.