Bán hàng, dịch vụ và du lịch

Bạn học

 • về hoạt động kinh tế và hoạt động bền vững
 • tiếp thị, khởi nghiệp kinh doanh và đổi mới sáng tạo
 • quản trị và công cụ kỹ thuật số
 • du lịch và lữ hành
 • quan hệ khách hàng và kinh doanh
 • hoạch định và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh

Bạn nên

 • ngăn nắp, có tư duy cấu trúc và hướng đến kết quả
 • sáng tạo và có khả năng suy nghĩ chiến lược
 • quan tâm đến việc giao tiếp với mọi người
 • cởi mở trước những nền văn hóa và truyền thống khác nhau

Bạn có thể trở thành

Nơi làm việc

 • cửa hàng hoặc công ty riêng của bạn
 • văn phòng và khách sạn
 • công ty bảo vệ, trung tâm báo động khẩn cấp hoặc sân bay
 • công ty du lịch và lữ hành

Giáo dục cao hơn

Giáo dục và đào tạo nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê). Sau khi hoàn thành giáo dục và đào tạo nghề, bạn có thể bắt đầu làm việc hoặc tham gia giáo dục cao hơn:

 • Bạn có thể tham gia giáo dục cao hơn ở một trường cao đẳng nghề cung cấp giáo dục sau phổ thông. Giáo dục nghề sau phổ thông dựa vào giáo dục nghề cấp trung học phổ thông, cung cấp giáo dục nghề cao hơn và có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc.
 • Bạn có thể tham gia Chương trình bổ túc Vg3 để nhận giấy báo nhập học đại học chung
  – sau Vg2 hoặc
  – sau khi đạt được năng lực nghiệp vụ.
  Sau đó, bạn sẽ được lựa chọn tham gia giáo dục đại học tại một trường cao đẳng thuộc đại học hoặc trường đại học. Hãy nhớ rằng một số chương trình học, ví dụ như kỹ thuật, khoa học và dược, yêu cầu bạn phải học một số môn khoa học nhất định.
 • Bạn cũng có thể đăng ký tham gia giáo dục đại học sau khóa học mở đầu hoặc theo lộ trình Y, lộ trình học nghề tới giáo dục đại học. Lộ trình Y dành cho những người có kinh nghiệm nghề thích hợp. Khóa học mở đầu và lộ trình Y thường được dùng nhiều nhất cho các ngành học khoa học và kỹ thuật.