VarslingDu og dine foreldre skal varsles skriftlig dersom det er tvil om at du kan få

  • halvårsvurdering med karakter
  • standpunktkarakter

i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for å fastsette karakter.

Dere skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at du ved halvårsvurderingen med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren «Nokså god» eller «Lite god» i orden eller i atferd.

Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Det skal gi deg mulighet til å sikre at det finnes grunnlag for karakterfastsetting eller gi deg anledning til å forbedre karakteren i orden eller i atferd.

Etter at du har fylt 18 år blir ikke dine foreldre varslet med mindre du har gitt samtykke til det.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet