Til foresatteDin sønn eller datter står foran et viktig veiskille – valg av videregående opplæring. Du kan ha dine drømmer om hva barna skal bli – men de unge må få utforske mulighetene som finnes og ta et selvstendig valg basert på egne interesser og ønsker for framtiden! Som forelder har du en viktig funksjon som samtalepartner og veileder. For å hjelpe din ungdom på best mulig måte, bør du lese grundig gjennom informasjonen om videregående opplæring.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: