Studiekompetanse10 واں درجہ


General studies leads to university admissions certification


اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 1

Beskrivelse her.....

اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 2


Beskrivelse her.....

اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 3


Beskrivelse her.....

کالج/یونیورسٹی میں اعلی تعلیم


Beskrivelse her.....

پہلا سال


دوسرا سال


تیسرا سال


چوتھا سال


Generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram:

eller fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

eller

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse stilles det ved noen studier spesielle opptakskrav, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: