Økonomi – voksneOpplæringen i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har også ansvaret for å holde voksne som får videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og utstyr. For mer informasjon, se Gratis læremidler og utstyr.

Fylkeskommunen kan pålegge deg å betale egenandel for bærbar pc og holde deg med annet nødvendig individuelt utstyr, som kladdebøker, kalkulator, arbeidstøy m.m. Voksne får ikke utstyrsstipend.

Som voksen kan du søke Lånekassen om andre stipend og/eller lån til dekning av livsopphold. Vær også oppmerksom på at både din arbeidsgiver og fagforening kan gi deg støtte til videregående opplæring.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: