Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10 واں درجہ


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

General studies leads to university admissions certification


اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 1

اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 2


اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 3


کالج/یونیورسٹی میں اعلی تعلیم


عام یونیورسٹی داخلے کی سند کے لئے ضمنی پروگرام


پیشہ ورانہ تعلیم سے پیشہ ورانہ صلاحیت آتی ہے (ٹریڈ یا کاریگری کی سند کے ساتھ یا بغیر)


اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 1


اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 2


Velg VG3 retning

  • اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 3


  • عام یونیورسٹی داخلے کی سند کے لئے ضمنی پروگرام


  • تربیتی ادارے میں ملازمت کے دوران تربیت


اسکول میں اپر سیکنڈری لیول 3


عام یونیورسٹی داخلے کی سند کے لئے ضمنی پروگرام


تربیتی ادارے میں ملازمت کے دوران تربیت


پیشہ اور ملازمت یا ٹیر ٹائری پیشہ ورانہ تعلیم


پہلا سال


دوسرا سال


تیسرا سال


چوتھا سال


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: