Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10 клас


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Загальноосвітня підготовка веде до сертифікації для вступу до університету


Гімназія 1 рівня в школі

Гімназія 2 рівня в школі


Гімназія 3 рівня в школі


Вища освіта в коледжах/університетах


Додаткова програма загального навчання


Професійно-технічна освіта веде до професійної компетентності


Гімназія 1 рівня в школі


Гімназія 2 рівня в школі


Velg VG3 retning

  • Гімназія 3 рівня в школі


  • Додаткова програма загального навчання


  • Підвищення кваліфікації у навчальному закладі


Гімназія 3 рівня в школі


Додаткова програма загального навчання


Підвищення кваліфікації у навчальному закладі


Професія та працевлаштування або додаткова професійна освіта


1. år


2. år


3. år


4. år


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: