Søknadsfrister1. mars er ordinær søknadsfrist for deg som skal søke videregående skole.

1. februar er søknadsfristen dersom du har spesielle behov.

Du skal søke innen 1. februar hvis du

  • har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
  • søker om fortrinnsrett eller individuell behandling
  • nylig har kommet til Norge

Søknad om fortrinnsrett

Noen søkergrupper kan bli prioritert først i inntaket til videregående skole.

Dette gjelder deg som har

  • rett til spesialundervisning, og samtidig har spesielle behov som gjør at du må gå et bestemt utdanningsprogram for å kunne fullføre opplæringen.
  • sterk nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelegging.
  • rett til opplæring i og på tegnspråk.

Søknad om individuell behandling

Søknaden din blir behandlet individuelt, uten hensyn til poeng, hvis du

  • har hatt spesialundervisning i grunnskolen og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.
  • har hatt forsterket språkopplæring i grunnskolen og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.
  • må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Du har rett til inntak på ett av de tre utdanningsprogrammene du søkte på, men du har ikke nødvendigvis rett til inntak på et bestemt utdanningsprogram.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: