PraksiskandidaterPraksiskandidatordningen er en ordning for deg som har minst fem års yrkespraksis i lærefaget og som ønsker å avlegge fag- eller svenneprøve. Dette er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift.

Praksisen må

  • være minst 25 % lengre enn den fastsatte læretiden
  • være allsidig og dokumentert
  • etter en samlet vurdering dekke de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for Vg3 / opplæring i bedrift i lærefaget
  • være godkjent av fylkeskommunen før fag- eller svenneprøven kan avlegges

Realkompetansevurdering kan ikke erstatte praksiskravet.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne framstille deg til fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid bestå en egen eksamen for praksiskandidater før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve:

  • I de fleste lærefag skal denne eksamenen prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget.
  • I særskilte lærefag innenfor utdanningsprogram for elektro og datateknologi og teknikk- og industrifag skal denne eksamen prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i programfagene for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på, og som er relevante for lærefaget.

Fylkene arrangerer vanligvis egen, eksamensforberedende opplæring for praksiskandidater. Hvor og hvordan du skal melde deg opp til eksamen for praksiskandidater (privatisteksamen), varierer mellom fylkene. Oppmeldingen skjer via privatistweb.no og fristene er 15. september og 1. februar. Rutinene for oppmelding til privatisteksamen blir annonsert i god tid før oppmeldingsfristene. Du må selv betale prøveavgift til fylkeskommunen for å avlegge eksamen.

Du må også betale prøveavgift for å avlegge fag- eller svenneprøve, og du er selv ansvarlig for å skaffe prøvested og nødvendig utstyr til prøven. For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du kontakte fagopplæringen i fylket ditt.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke består fag- eller svenneprøven, må du vente seks måneder før du kan gå opp til ny prøve.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: