Opplæring og verdiskapingLæretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapingstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskaping. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: