Hva passer for deg?

Det er nødvendig at du kjenner deg selv når du skal velge utdanning og yrke. Først og fremst bør du finne fram til hva som er dine sterke sider. Det gir deg selvtillit, noe som er viktig når du skal gjøre et godt valg. Spør derfor deg selv:
 • Hvor godt kjenner jeg meg selv?
 • Hvordan kan jeg lære meg selv bedre å kjenne, og hvem kan hjelpe meg med det?
 • Hva er jeg flink til?
 • Hva er jeg interessert i?
 • Hva liker jeg å holde på med?

Dine evner, anlegg og ferdigheter

På skolen har du sikkert funnet ut hvilke fag som er de letteste for deg, og hvilke fag du strever med. Det kan gi en pekepinn om i hvilken retning evnene dine går.
 • Er du flink i teorifagene? Hva liker du best, språk eller matematikk?
 • Har du kunstneriske evner, liker du å tegne og male eller spille et instrument?
 • Går evnene dine i praktisk retning? Trives du med å lage mat, sy eller snekre, reparere eller mekke?
 • Eller er det kanskje i kroppsøvingstimene du hevder deg aller best?

Dine egenskaper

Med egenskaper mener vi hvordan du er som person.
 • Er du sosial? Liker du å være sammen med mange mennesker? Har du lett for å prate og bli kjent med andre, eller trives du best sammen med noen få gode venner?
 • Greier du å samarbeide, eller vil du helst ha det på din måte?
 • Er du flink til å lytte til andres ideer og meninger?
 • Er du til å stole på?
 • Liker du å ha det ryddig rundt deg, eller er du en rotekopp?
 • Er du full av initiativ, eller liker du best at andre bestemmer og ordner opp?
Hvordan du er som person, har betydning for ditt valg av framtidig yrke. Er du utadvendt, kan du passe godt i et yrke der du treffer mange ukjente mennesker.

Når du en gang i framtiden skal søke jobb, vil arbeidsgiveren legge stor vekt på hvilke personlige egenskaper du har. Det kan bety mye om du er til å stole på, om du har lite fravær, og om du kan samarbeide og arbeide selvstendig. Holdningen til arbeidet og dem du skal arbeide sammen med, kan være vel så viktig som gode karakterer fra skolen. Derfor er ordens- og atferdskarakterene viktige!

Dine interesser

Hvis du får holde på med noe du er interessert i og motivert for, er sjansen stor for at du vil lykkes. Men du kan ikke alltid regne med å være så heldig at interessene dine er sammenfallende med en bestemt utdanning eller et spesielt yrke. Likevel kan du finne igjen interesseområdet innenfor flere av utdanningsprogrammene.

Interessene endrer seg fort i tenårene. Andre interesser kan dukke opp i tillegg til dem du allerede har. Snakk med foreldrene dine og med utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen om ulike utdanningsmuligheter og yrkesvalg. Husk at utdannings- og yrkesrådgiveren er en person som du kan snakke tillitsfullt med om yrkesvalg og hva du kan bli.

Din helse

Det kan være nødvendig å ta egen helse med i betraktning ved valg av utdanning og yrke.
 • I noen yrker kreves det mer fysisk styrke enn i andre.
 • Allergi kan begrense valgmulighetene dine.
 • Det kan stilles bestemte krav til syn og hørsel, eller det kan stilles andre spesielle krav i visse yrker.
Dette er forhold du bør undersøke før du velger utdanning. Spør utdannings- og yrkesrådgiveren dersom du er i tvil.

Andres forventninger

Det er ikke uvanlig at foresatte, søsken, slekt og venner har bestemte meninger om hva du bør bli. Mange foresatte har store forventninger til hva barna deres skal slå inn på. Lytt til rådene. Be også utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen og andre du stoler på, om råd. Det er lurt å bruke mye tid sammen med dine foresatte til å snakke om forskjellige alternativer og muligheter. Det endelige valget må du selv ta! Du må ikke la deg påvirke til å velge noe du ikke ønsker, bare fordi andre mener at det er det rette for deg.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: