Hva er videregående opplæring?Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10. sınıf


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Genel çalışmalarüniversite kabul sertifikasının alınmasını mümkün kılar


Okulda 1. seviye üst orta eğitim

Okulda 2. seviye üst orta eğitim


Okulda 3. seviye üst orta eğitim


Yüksek okullarda/üniversitelerde yüksek eğitim


Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


Mesleki eğitim mesleki yetkinliği (ticaret veya kalfalık sertifikası ile veya bu olmadan) mümkün kılar


Okulda 1. seviye üst orta eğitim


Okulda 2. seviye üst orta eğitim


Velg VG3 retning

  • Okulda 3. seviye üst orta eğitim


  • Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


  • Bir eğitim kurumunda hizmet içi eğitim


Okulda 3. seviye üst orta eğitim


Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


Bir eğitim kurumunda hizmet içi eğitim


Meslek ve istihdam ya da üçüncü düzey mesleki eğitim


1. yıl


2. yıl


3. yıl


4. yıl


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: