Hva er Vg1, Vg2 og Vg3?Vg1

Opplæringen foregår i skole og består av både fellesfag (f.eks. norsk, matematikk og engelsk) og programfag fra utdanningsprogrammet ditt.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • Opplæringen er for det meste teoretisk.
 • De fleste skoletimene brukes til fellesfag.
 • Du har to eller tre programfag (gjelder ikke studiespesialisering), og i noen av utdanningsprogrammene kan du velge programfag på Vg1.
 • Vg1 skal gi deg en grunnleggende opplæring i arbeidsprosesser, teknikker og verktøy som er typiske for ditt utdanningsprogram.
 • De fleste timene brukes til programfag.
 • Du har også faget yrkesfaglig fordypning med mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag i lærebedrifter.

Vg2

På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet du valgte på Vg1.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • I tillegg til fellesfagene, velger du mellom forskjellige programfag etter bestemte regler.
 • Opplæringen foregår i skole.
 • Du velger et programområde og får dermed muligheten til å spesialisere deg i større grad.
 • For de fleste foregår opplæringen i skole
 • Du får flere timer til faget yrkesfaglig fordypning enn på Vg1.
 • Det finnes også noen få særløp hvor du etter Vg1 får opplæringen i bedrift (3 år).

Vg3 / opplæring i bedrift

Vg3 bygger på det Vg2 du gikk på, og foregår enten i skole eller i bedrift.

Studieforberedende

Yrkesfaglig

 • Du fortsetter med det programområdet du valgte på Vg2, og velger videre fordypning i programfag eller nye programfag etter bestemte regler.
 • Opplæringen foregår i skole.
 • Med godkjent vitnemål fra Vg3, kan du søke høyere utdanning ved høyskole og universitet.
 • Du velger mellom programområder som bygger på det Vg2 du gikk på, og du spesialiserer deg nå ytterligere.
 • De fleste programområder er på Vg3-nivå lærefag. Da får du opplæringen som lærling i en bedrift og læretiden er 2 år.
 • Noen programområder gis på Vg3 som 1 års opplæring i skole.
 • Noen få yrkesfaglige løp har Vg3 i skole før de avsluttes med 1,5 eller 2 års læretid i bedrift.

Oversikt over hele opplæringsløpet

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet.

 • Gul: Opplæringen foregår i skole
 • Grønn: Opplæringen foregår i bedrift
 • Blå: Opplæringen er fullført og bestått, og du har kompetanse til å gå ut i arbeid eller søke høyere utdanning.

10. sınıf


Velg kursretning

 • Studieforberedende
 • Yrkesfaglig

Genel çalışmalarüniversite kabul sertifikasının alınmasını mümkün kılar


Okulda 1. seviye üst orta eğitim

Okulda 2. seviye üst orta eğitim


Okulda 3. seviye üst orta eğitim


Yüksek okullarda/üniversitelerde yüksek eğitim


Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


Mesleki eğitim mesleki yetkinliği (ticaret veya kalfalık sertifikası ile veya bu olmadan) mümkün kılar


Okulda 1. seviye üst orta eğitim


Okulda 2. seviye üst orta eğitim


Velg VG3 retning

 • Okulda 3. seviye üst orta eğitim


 • Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


 • Bir eğitim kurumunda hizmet içi eğitim


Okulda 3. seviye üst orta eğitim


Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


Bir eğitim kurumunda hizmet içi eğitim


Meslek ve istihdam ya da üçüncü düzey mesleki eğitim


1. yıl


2. yıl


3. yıl


4. yıl


Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet