15 utdanningsprogram gir deg mange muligheter5 studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende opplæring er for deg som vil ta høyere utdanning, slik at du for eksempel kan bli lærer, sykepleier eller advokat.

 • Det er 5 studieforberedende utdanningsprogram å velge mellom.
 • De fleste fagene i studieforberedende opplæring er typiske «lesefag» som norsk, matematikk, samfunnsfag, historie, naturfag og fremmedspråk.
 • I tillegg har du fag fra utdanningsprogrammet ditt, for eksempel musikk, toppidrett, design og arkitektur eller fysikk.
 • Når du har fullført og bestått tre år i skole, får du studiekompetanse.
 • Du må ha studiekompetanse for å søke høyere utdanning ved høyskole og universitet.

10. sınıf


Genel çalışmalarüniversite kabul sertifikasının alınmasını mümkün kılar


Okulda 1. seviye üst orta eğitim

Beskrivelse her.....

Okulda 2. seviye üst orta eğitim


Beskrivelse her.....

Okulda 3. seviye üst orta eğitim


Beskrivelse her.....

Yüksek okullarda/üniversitelerde yüksek eğitim


Beskrivelse her.....

1. yıl


2. yıl


3. yıl


4. yıl


Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom:

10 yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglige opplæring er for deg som ønsker et praktisk yrke, for eksempel elektriker, kokk eller frisør.

 • Det er 10 yrkesfaglige utdanningsprogram å velge mellom.
 • I de fleste yrkesfag gis opplæringen to år i skole og to år i bedrift.
 • Opplæring i bedrift kalles læretid. I læretiden er det mulighet for lønn.
 • Når du har fullført og bestått en yrkesfaglig opplæring, får du yrkeskompetanse.
 • Med yrkeskompetanse kan du velge å søke jobb eller ta videre utdanning ved en fagskole.
 • Du har også rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse (se nedenfor).

10. sınıf


Mesleki eğitim mesleki yetkinliği (ticaret veya kalfalık sertifikası ile veya bu olmadan) mümkün kılar


Okulda 1. seviye üst orta eğitim


Beskrivelse her.....

Okulda 2. seviye üst orta eğitim


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Okulda 3. seviye üst orta eğitim


  Beskrivelse her.....

 • Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


  Beskrivelse her.....

 • Bir eğitim kurumunda hizmet içi eğitim


  Beskrivelse her.....

Okulda 3. seviye üst orta eğitim


Beskrivelse her.....

Bir eğitim kurumunda hizmet içi eğitim


Beskrivelse her.....

Meslek ve istihdam ya da üçüncü düzey mesleki eğitim


Beskrivelse her.....

1. yıl


2. yıl


3. yıl


4. yıl


Les om utdanningsprogrammene du kan velge mellom: 

Påbygging til generell studiekompetanse

Ønsker du studiekompetanse etter at du har fullført og bestått yrkesopplæringen?

 • Du har rett til å få et ekstra opplæringsår, slik at du kan få studiekompetanse.
 • Du kan søke om påbygging til generell studiekompetanse etter 2 år i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller etter at du har oppnådd yrkeskompetanse.
 • Påbygging til generell studiekompetanse er en krevende og teoretisk opplæring som foregår i skole.
 • Du oppnår studiekompetanse etter fullført og bestått opplæring, og har dermed mulighet til å søke høyere utdanning ved høyskole eller universitet.

10. sınıf


Mesleki eğitim mesleki yetkinliği (ticaret veya kalfalık sertifikası ile veya bu olmadan) mümkün kılar


Okulda 1. seviye üst orta eğitim


Beskrivelse her.....

Okulda 2. seviye üst orta eğitim


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Okulda 3. seviye üst orta eğitim


  Beskrivelse her.....

 • Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


  Beskrivelse her.....

 • Bir eğitim kurumunda hizmet içi eğitim


  Beskrivelse her.....

Genel çalışmalarüniversite kabul sertifikasının alınmasını mümkün kılar


Okulda 3. seviye üst orta eğitim


Beskrivelse her.....

Bir eğitim kurumunda hizmet içi eğitim


Beskrivelse her.....

Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


Beskrivelse her.....

Meslek ve istihdam ya da üçüncü düzey mesleki eğitim


Beskrivelse her.....

Genel üniversite kabul sertifikası için tamamlayıcı program


Beskrivelse her.....

Yüksek okullarda/üniversitelerde yüksek eğitim


Beskrivelse her.....

1. yıl


2. yıl


3. yıl


4. yıl


Grunnkompetanse

 • Grunnkompetanse er et alternativ for deg som av ulike grunner har problemer med å gjennomføre full opplæring.
 • Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har fullført deler av opplæringen.
 • Du har mulighet til å endre målet ditt og gjennomføre hele opplæringen, slik at du kan oppnå full yrkeskompetanse eller studiekompetanse.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet