Ano ang alam mo tungkol sa edukasyong pampropesyon at mga pangkalahatang pag-aaral?


Kumuha ng maikling pagsusulit!


Aling mga programa ng pag-aaral ang puwede sa iyo?

What is upper secondary education and training?

See the film!