Pag-aayos ng buhok, mabulaklak, panloob, at retail na disenyo

Matututunan mo ang

 • disenyo at mga biswal na pagpapahayag
 • pagpapaunlad ng malilikhaing kasanayan
 • pagpapaunlad at paggamit ng iba't ibang pamamaraan at pagpapahayag
 • ang kasaysayan ng mga estilo at trend
 • komunikasyon at mga pakikipag-ugnayan sa customer

Dapat kang maging

 • malikhain at mahilig sa estetika
 • interesado sa pagtatrabaho gamit ang iyong mga kamay
 • interesado sa biswal na anyo ng pagpapahayag
 • tumpak at matiyaga

Maaari kang maging

 • isang designer ng bulaklak
 • isang tagapag-ayos ng buhok
 • isang panloob na designer
 • isang designer ng display o ng profile
 • isang make-up artist at wigmaker para sa entablado
  Tingnan ang lahat ng propesyon at kakayahan

Mga lugar ng trabaho

 • tindahan ng bulaklak at gawaan para sa bulaklak
 • saloon para sa pag-aayos ng buhok o teatro
 • advertising, mga ahensya para sa disenyo at media
 • sarili mong kumpanya

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.